Drs. Willem van Doesum

Het mooiste van mijn vak als dierenarts vind ik de diversiteit van mijn werkzaamheden. Zo heb ik momenten gehad dat ik in Zuid-Afrika een neushoorn of een leeuw aan het helpen was en sta ik vervolgens weer hier in Nederland een spoedoperatie uit te voeren om een teckel te redden. Deze diversiteit in het helpen van dieren is tegelijkertijd een uitdaging en een passie.

Voor het oprichten van Healthhoeve heb ik ervaring opgedaan in diverse (spoed)ziekenhuizen in de Randstad. In deze jaren heb ik mij vooral toegelegd op diagnostiek, chirurgie en gedrag. Tevens begeleid ik graag jonge gemotiveerde dierenartsen om zich na de studie verder te ontwikkelen.

Tijdens mijn werk als dierenarts vind ik het belangrijk dat een dier niet alleen geholpen wordt maar zich ook veilig voelt. Ik heb dan ook een zwak voor angstige en/of agressieve dieren. Elk (huis)dier is welkom bij mij en ook voor enige soorten uit de dierentuin sta ik paraat.

Ik vind het belangrijk dat er sprake is van een optimale samenwerking tussen mij en de eigenaar. Als eigenaar kom je tijdens een ziekteproces voor belangrijke beslissingen te staan en hierbij is het belangrijk dat deze beslissingen goed onderbouwd genomen kunnen worden. Mijn rol als dierenarts is hierin dan ook om jou als eigenaar goed te informeren, te adviseren en te begeleiden.

Mijn patiënten krijgen dezelfde hoge zorgstandaard welke ik ook voor mijn eigen dieren handhaaf. Zo heb ik bijvoorbeeld ervoor gekozen dat eigenaren ook bij hun dier kunnen blijven slapen wanneer deze opgenomen moeten worden.

Door de samenwerking met diverse dierenziekenhuizen kan ik je ook adviseren in het kiezen van een specialist indien dit nodig is.

Ik heb een extra interesse in het gebied van orthopedie, gedrag, nierpatiënten, geriatrie en oncologische chirurgie.